«- Vorige pagina


Vragen / antwoorden

Hier kunt u straks een vraag stellen over lenen en/of schulden, of het antwoord op een vraag vinden.

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsberichten die te maken hebben met het onderwerp dat u bekijkt vindt u hier.

worden jaar basisbeurs moet studenten studie aanvullende beurs student duo bedrag

Duo / studielening

Wanneer je studeert, krijg je van de overheid in de meeste gevallen studiefinanciering, bestaande uit de basisbeurs en soms een aanvullende beurs. De basisbeurs voor thuiswonende studenten voor het MBO ligt op €77,15 en voor het HBO en WO op €97,85. Voor uitwonende MBO studenten is dit €251,76 en voor uitwonende HBO en WO studenten is dit €272,64. De aanvullende beurzen die kunnen worden verkregen zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders van de desbetreffende student.
Mocht de student niet genoeg hebben aan de basisbeurs en de aanvullende beurs, dan is er een mogelijkheid tot het lenen van geld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). MBO studenten kunnen maximaal €168,05 bijlenen en HBO en WO studenten maximaal €290,50. Alle bovengenoemde genoemde bedragen zijn per maand.
De basisbeurs en de aanvullende beurs mogen door de student als een gift worden beschouwd, wanneer de studie binnen tien jaar wordt behaald. Is dit niet het geval, dan moet het volledige bedrag van de basisbeurs, aanvullende beurs en de OV- studentenkaart worden terugbetaald.

Studieschuld
Wanneer de student besloten heeft om tijdens het studeren geld te lenen bij DUO, moet dit bedrag na de studie binnen 180 maanden (15 jaar) terug betalen. Na het afronden van de studie hoeft niet direct te worden gestart met afbetalen. Allereerst kan er pas worden afbetaald vanaf 1 januari van het eerst volgende jaar. De eerste twee jaar van de periode waarin afbetaald kan worden, hoeft nog niet te worden gestart met het afbetalen. Het mag daarentegen wel. De rente op dit moment die moet worden betaald over het geleende bedrag ligt lager dan bij gewone leningen via de bank. In het jaar 2012 lag het renten percentage dat betaald moet worden voor de lening op 0,6%. Elk jaar wijzigt dit rentepercentage. Het rentepercentage dat moet worden betaald over de lening is het percentage dat op het moment van het afronden van de studie gold. Dit percentage blijft voor vijf jaar vaststaan, waarna er weer gekeken wordt naar het rentepercentage van het desbetreffende jaar (vijf jaar na afronden van de studie).

Laagste rente

3.20%


Bereken uw lasten

%